Trường Tiểu học Võng Xuyên A hưởng ứng ngày hội CNTT lần thứ V năm học 2020-2021